Hortimare AS Homepage

 

 

Tare for en bærekraftig framtid

Tare for en bærekraftig framtid

I Hortimare tror vi at en bærekraftig tilnærming er den eneste mulige framtiden for jorda vår.

Det globale kravet om mat generelt og høy-kvalitetsprotein spesielt, er økende. Konsekvensen av dette er at presset på eksisterende landbruk øker og forårsaker økologiske katastrofer.

 

Som et svar på dette har Hortimare utviklet effektive, bærekraftige konsepter for akvakultur der tare er en fornybar og øko-nøytral ressurs med marine proteiner og det flytende tareproduksjon-feltet utvikler seg til et stabilt økosystem med mange arter samt bidrar til bærekraftig fiskeoppdrett.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-09-2017 PRESSEMELING: Hortimares neste skritt i den innovative tareindustrien

 

16-12-2016 Ny forskning (Silkeborg Hospital Danmark): tang kan forbedre tarmsykdom

 

 

Hortimare AS, C/o Fakta Regnskap, Solheimsgaten 15, 5054 Bergen, Norway

General e-mail: info@hortimare.no / Sales e-mail: sales@hortimare.com / T: +31 72 888 8768

 

For our international website, please visit: www.hortimare.com

Taredyrking er fremtiden (trykk 3)

© Hortimare BV - All published text and images are owned by Hortimare and may not be used,

published, distributed or copied without specific written approval of Hortimare BV.